LDP traži hitnu reakciju skupštine protiv ?ipliaea
Upisao Akica_ u 15/07/2010 00:18:28

LDP traži hitnu reakciju skupštine protiv ?ipliaea

Sjeverni Sandžak – Predsjednik LDP ?edomir Jovanoviae zatražio je od predsjednice parlamenta da zakaže hitne sjednice Kolegijuma i Odbora za ustavna pitanja kako bi se sprije?ilo dalje kršenje Ustava i zakona koje sprovode ministar Svetozar ?ipliae i njegovo ministarstvo.

LDP u skupštini branio prava Bošnjaka - VIDEOPonašanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava, uz šutnje Vlade i Narodne skupštine, ugrožava se Ustavni poredak Republike Srbije i direktno krše ljudska i manjinska prava svih gra?ana koji su glasali na izborima za Bošnja?ko nacionalno vijeaee, održanim 6. juna ove godine. – kaže se u pismu koje je danas upuaeeno predsjednici Narodne skupštine.


Ostale vijesti

LDP traži hitnu reakciju skupštine protiv ?ipliaea

Sjeverni Sandžak – Predsjednik LDP ?edomir Jovanoviae zatražio je od predsjednice parlamenta da zakaže hitne sjednice Kolegijuma i Odbora za ustavna pitanja kako bi se sprije?ilo dalje kršenje Ustava i zakona koje sprovode ministar Svetozar ?ipliae i njegovo ministarstvo.

LDP u skupštini branio prava Bošnjaka - VIDEOPonašanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava, uz šutnje Vlade i Narodne skupštine, ugrožava se Ustavni poredak Republike Srbije i direktno krše ljudska i manjinska prava svih gra?ana koji su glasali na izborima za Bošnja?ko nacionalno vijeaee, održanim 6. juna ove godine. – kaže se u pismu koje je danas upuaeeno predsjednici Narodne skupštine.

Zbog toga od Vas, kao predsjednik Liberalno demokratske partije i njene Poslani?ke grupe u Narodnoj skupštini, tražim da odmah zakažete hitnu sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine, kao i sjednicu Odbora za ustavna pitanja kojim predsjedavate.

Tako?er, tražimo od Vas da na sjednici Odbora obezbjedite prisustvo ministra Svetozara ?ipliaea, koji je direktno odgovoran za organizovano kršenje Ustava i zakona i diskriminaciju koju njegovo Ministarstvo sprovodi.

Smatramo da je ovo jedno od klju?nih pitanja na?elnog sprovo?enja Ustava, zato što su ljudska i manjinska prava jedna od njegovih osnovnih kategorija i zaštiaeenih vrijednosti, pa u skladu sa ?lanom 44. Poslovnika Narodne skupštine imate obavezu da hitno sazovete sjednicu Odbora za ustavna pitanja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi direktnu i protiustavnu diskriminaciju Bošnjaka, tako što spre?ava legalno konstituisanje izabranog sastava Nacionalne savjeta ove manjine, bahato i bezobrazno kršeaei Ustav, obavezujuaee me?unarodne ugovore o ljudskim pravima, kao i Zakon o Nacionalnim savjetima nacionalnih manjina koji je usvojila Narodna skupština.

Ministarstvo, njegovi funkcioneri i službenici predvo?eni ministrim Svetozarom ?ipliaeem, danima najbrutalnije gaze izbornu volju Bošnjaka, pokušavajuaei da dovedu do novih izbora za Nacionalni savjet, iako za to ne postoji nijedan regularan osnov. Ministarstvo je najprije odlagalo zakazivanje konstitutivne sjednice Savjeta, a onda je otvorenim pravnim i politi?kim nasiljem izazvalo blokadu u procesu verifikacije mandata izabranih ?lanova Nacionalnog savjeta Bošnjaka.

Šokantno je ponašanje ministra i njegovih službenika, koji otvoreno daju rasisti?ke izjave i upuaeuju prijetnje legalno izabranim predstavnicima Bošnja?ke kulturne zajednicu u Nacionalnom savjetu. Ne postoji nijedna „specifi?nost“ ove zajednice, niti Bošnjaka, koji bi opravdali ponašanje izaslanika ministra koji na licu mjesta u Novom Pazaru, kao i u Beogradu, pokušavaju da budu tutori Bošnjaka, da odre?uju ko aee imati veaeinu u ovom sastavu, trudeaei se da zaštite interese svojih koalicionih partnera koji su izgubili izbore na Nacionalni savjet.

Mimo Ustava, otvoreno diskriminišuaei jednu nacionalnu zajednicu, Ministarstvo je na dan zakazane sjednice za konstituisanje sastava Nacionalnog savjeta, promijenilo Poslovnik o radu, koji je važio za sve druge nacionalne savjete i uvelo pravilo po kojem Savjet ne može biti konstituisan bez prisustva najmanje dvije treaeine ?lanova. Ovakva odredba nije važila ni za jedan drugi Savet, pa je evidentno da se radi o specijalnom i diskriminišuaeem Poslovniku koji krši ustavne garancije zabrane diskriminacije, slobode udruživanje i ?itav dio Ustava koji štiti manjinska prava.

Narodna skupština je Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina usvojila u cilju unapre?enja zaštite i uživanja prava i legitimnih interesa nacionalnih zajednica u Srbiji. Ovaj zakon garantuje pravo na slobodan izbor njegovih ?lanova, a izvršnoj i politi?koj vlasti, kao i Ustav, brani da se miješa u ove odnose, da favorizuje ili diskriminiše organizacije i liste, prema tome kakav politi?ki odnos prema njima ima veaeina koja je formirala Vladu i aktuelno vo?stvo Ministarstva. Umjesto toga, Ministarstvo upravo krši garantovana prava koja treba da štiti, stvarajuaei veliku napetost u jednoj od najbrojnijih nacionalnih zajednica u Srbiji, nanoseaei veliku štetu svim njenim gra?anima.

Iz svih ovih razloga o?ekujemo da usvojite ovaj zahtev Liberalno demokratske partije i odmah sazovete konsultacije Kolegijuma Narodne skupštine i hitnu sednicu Odbora za ustavna pitanja na kojoj bi obavezno bio prisutan i ministar za ljudska i manjinska prava. – navodi se u pismu predsednika LDP.

PREDSEDNIK LIBERALNO DEMOKRATSKE PARTIJE

?edomir Jovanoviae

Izvor: LDPNoviPazar.org